แบบไหนดี Responsive vs Expanded Ads

เลือกแบบไหนดี Responsive Search Ad vs Expanded Text Ad

การสร้างโฆษณาแบบข้อความหรือแบบ Search (ตอนที่ 1 และ 2) ใน Google ทำได้ 2 แบบ คือ Responsive เปิดตัวในปี 2018 (อ่านเพิ่มเติม) ส่วน Expanded Ads เริ่มในปี 2016 การมาของ RSA’S มีพื้นที่ในการเขียน headline และ description ที่มากขึ้น เอาทั้ง 2 ส่วนมาผสมและแสดงผลในการค้นหาเพื่อให้ตรงกับการค้นหาของคนให้มากที่สุด และตอนนี้ก็กลายเป็นตัว Default ของการทำโฆษณาแบบ Search ไปแล้ว

โฆษณาแบบ Responsive Search Ads คืออะไร?

ค่อนข้างมีความยืดหยุ่นพอสมควรในการเขียนโฆษณา เพราะแต่ก่อนจะถูกจำกัดคำ บางครั้งการเขียนโฆษณาจึงใส่จุดขายได้ไม่มากพอ แต่การเขียนแบบ Responsive สามารถเขียนได้ถึง 15 headline และ 4 description บางทีก็คิดว่าเยอเกินไปเหมือนกัน ขี้เกียจเขียนจะซะด้วยซ้ำ

การนำมา Mix and Match ของโฆษณาแบบนี้มีการสลับจับคู่ที่ต่างกันกว่าประมาณ 40,000 รูปแบบ เรียกว่าเอามาจับคู่ได้แบบจะไม่ซ้ำกันเลยทีเดียว

ระบบของ Google Ads จะเอาพวก text ads นี้มาทดสอบในการจับคู่ว่าจะ work ขนาดไหน และจะใช้ AI ในการหาคู่ที่ดีที่สุดเพื่อเอามาแสดงผล พูดถึงมันค่อนข้างฉลาดมาก เพราะมันจะแสดงผลข้อความโฆษณาให้แต่ละคน แต่ละอุปกรณ์ แต่ละ browser ที่แตกต่างกัน ทั้งนี้เพื่อให้เหมาะกับพฤติกรรมของ user นั่นเอง

 

ความแตกต่างระหว่าง Responsive Search Ads vs Expanded Text Ads คืออะไร?

Expanded Text Ad

เปิดตัวในปี 2016 ประกอบด้วย 3 headlines และ 2 descriptions ดูตัวอย่างการเขียนได้ ควบคุมข้อความที่จะแสดงผลได้ ใน headline เขียนได้ 30 ตัวอักษร แสดง 90 ตัวอักษรใน description

ตัวอย่าง expanded text ads

ตัวอย่าง Expanded Text Ad

 

Responsive Search Ad

ในปี 2018 เปิด Responsive ประกอบด้วย 15 headlines และ 4 descriptions ใช้ AI เข้าช่วยในการจัดการข้อความโฆษณา ทำให้การเขียนข้อความโฆษณามีความหลากหลาย เขียน headline และ description ได้หลากหลายรูปแบบ

responsive search ad-ทำโฆษณา google

ภาพตัวอย่าง Responsive Search Ad

 

ช่วยเพิ่ม CTR 5-15% ถ้าเปรียบเทียบกับโฆษณาข้อความแบบ Standard แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะได้ทุกครั้ง ต้องขึ้นอยู่กับสภาพการแข่งขันและปัจจัยอื่นๆ ประกอบกันด้วย

การทำโฆษณาแบบนี้ต้องมีอย่างน้อย 3 headlines และ 2 descriptions เพื่อให้ระบบสามารถนำมาสลับการจับคู่กันได้ แต่ในทางปฏิบัติแนะนำให้ทำ 10 headlines และ 3 descriptions เพราะจะระบบจะมีทางเลือกมากขึ้นในการหาตัวที่มี Porformance ดีที่สุดมาแสดงผล

ถ้ามองโดยภาพรวมแล้ว Responsive Search Adมีขนาดที่ใหญ่กว่า สามารถใส่ข้อความได้ประมาณ 300 ตัว ในการทำโฆษณา  1 ครั้ง แต่ถ้าเป็น Expanded Text ad ได้ความทั้งหมดประมาณ 150 ตัว ต่อการทำโฆษณา 1 ครั้ง จะเห็นได้ว่าใหญ่กว่าเป็นเท่าตัวเลย

 

ข้อได้เปรียบของ Responsive Search Ad

จะมีความยืดหยุ่นมากขึ้น ปรับข้อความสั้น-ยาวได้ตามอุปกรณ์นั้นๆ คล้ายๆ กับการทำงานของ Responsive Display Ads ถ้าจอคอมก็จะแสดงได้เยอะ แต่ถ้าเป็นมือถือก็จะปรับความยาวข้อความโฆษณาให้ไม่ยาวจนเกินไป ไม่ได้ Fix ตายตัวว่าจะต้องแสดง 3 healdlines และ 2 description อย่างน้อยมันจะแสดง 2 headlines เสมอ และจะไม่น้อยกว่า Expanded Text Ad

ให้พื้นที่มากขึ้นมากเขียนข้อความ Google เองก็พยายามปรับ Algorithm เพื่อให้โฆษณาแบบนี้แสดงผลได้ตรงกับผล Search ใช้เวลาน้อยลงในการทดสอบ ad copies การแสดงผลโฆษณาจะมากขึ้น

Ad Strength เป็น scale บอกค่าพลังของโฆษณาเราว่าแจ่มขนาดไหน มันจะช่วยให้เรา focus ได้ว่าข้อความโฆษณานี้ตรงกับสิ่งลูกค้าต้องการหรือไม่ จะมีความเกี่ยวข้องกัน เช่น ความสัมพันธ์กัน คุณภาพ ความหลากหลาย

Keyword ที่เรามาใช้ในการเขียนโฆษณา ถ้าคำไหนเอามาเขียนใน Headline แล้ว มันจะขึ้นติ๊กถูกสีเขียว ฉะนั้นก่อนทำโฆษณา ต้องทำ research keyword ก่อนทุกครั้ง เพราะสิ่งนี้สำคัญมาก หากเราใช้ keyword ที่คนค้นหามาก โฆษราเราก็มีโอกาสแสดงผลมาก ถูกคลิกมากขึ้น และมีโอกาสที่จะเกิด conversion หรือ ปิดการขายได้มากขึ้นนั่นเอง

 

pin ข้อความใน responsive search ad

ตัวอย่างการ Pin ข้อความโฆษณาใน Responsive Search Ad

ถ้าเราต้องการแสดงข้อความที่พิเศษ เฉพาะเจาะจง เช่น promotion, coupon, ลดแลกแจกแถม เป็นต้น เราสามารถใช้ Feature : Pin เพื่อให้ข้อความที่เราต้องการเน้นแสดงในโฆษณาตามตำแหน่งที่เราต้องการได้

จากภาพจะเห็นเข็มหมุดปักอยู่ตรง “ถูกชัวร์ ส่งฟรี ปลั๊กไฟ 24shop” ข้อความนี้จะแสดงบ่อยกว่าใครเพื่อน ลองใช้ดูครับ มีหลายตำแหน่งให้เลือกใช้ นอกจากนี้เรายังสามารถ Pin ใน description ได้อีกด้วย

 

เปรียบเทียบการแสดงผลของ Responsive Search Ad vs Expanded Text Ad

Responsive Search Ad Expanded Text Ad
จำนวน headline สูงสุด 15 (30 ตัวอักษร) 3 (30 ตัวอักษร)
จำนวน description สูงสุด 4 (90 ตัวอักษร) 2 (90 ตัวอักษร)
จำนวนแสดงผล headline สูงสุด 3 3
จำนวนแสดงผล description สูงสุด 2 2
ความยาวข้อความโฆษณา 300 ตัวอักษร 150 ตัวอักษร
การจัดเรียงข้อความ Automatic แบบ Mix and Match Static แบบนิ่งๆ

 

ตั้งแต่ มีนาคม 2021 โฆษณาแบบ Responsive จะเป็นตัวเริ่มต้นในการทำโฆษณาแบบข้อความ และในวันที่ 30 มิถุนายน 2022 โฆษณาแบบ Expanded Text Ads จะไม่มีอีกต่อไป แต่จะยังสามารถทำในสิ่งต่อไปนี้ได้ คือ

  • ถ้าทำโฆษณา Expanded อยู่แล้ว โฆษณาก็จะยังรันต่อไปจนจบแคมเปญ
  • ดู report ของโฆษณาได้
  • หยุดหรือเริ่มโฆษณาได้อยู่ แต่จะไม่สามารถแก้ไขหรือสร้างใหม่ได้
แบบไหนดี Responsive vs Expanded Ads
ขอบคุณที่แชร์ครับ
Scroll to top