negative keyword

Negative Keyword กับโฆษณา Google

Negative Keyword “คำค้นหาเชิงลบ หรือ คำคีย์เวิร์ดเชิงลบ” มีหน้าที่สำคัญ คือ บล็อคไม่ให้คำเหล่านี้แสดงผลในโฆษณา เป็นคำที่เราไม่ต้องการให้อยู่ใน campaign โฆษณา จะช่วยทำให้โฆษณาเรามีประสิทธิภาพมากขึ้น

Scroll to top