hosting

การเลือกใช้ Hosting ที่เหมาะสม

การที่ต้องมีเว็บไซต์เป็นตัวของเอง มันมี 2 สิ่งที่เราจำเป็นต้องมี คือ Domain name และ Hosting เป็นพื้นที่เพื่อเอาไว้เก็บข้อมูลของเว็บไซต์เรา ถ้าให้มองง่ายๆ คือ เราต้องมีบ้าน มีห้องเก็บเสื้อผ้า เก็บที่นอน เก็บเครื่องใช้ต่างๆ เว็บไซต์ก็ต้องมีพื้นที่เก็บข้อมูลเหมือนกัน

Scroll to top