google-ads-auction

ระบบการประมูล Google Ads

ระบบการประมูล Google Ads ใช้ระบบประมูลในการจัดอันดับโฆษณา ทุกครั้งที่มีการค้นหาสินค้าหรือบริการ โฆษณาที่แสดงผลจะผ่านระบบนี้และจะคำนวณค่าคลิกแต่ละครั้งด้วย ซึ่งเรียกว่า “Ad Rank หรือ อันดับโฆษณา”

Scroll to top