Ad Rank

Ad Rank สำคัญอย่างไร ในโฆษณา

Ad Rank สำคัญอย่างไร สำหรับคนที่ทำโฆษณาใน Google ต้องให้ความสำคัญกับเจ้าตัวนี้ให้มากๆ นะครับ เพราะมันหมายถึง ความสามารถของโฆษณาที่จะชนะการประมูล เพื่อแสดงโฆษณาในหน้า Google  ซึ่งการที่โฆษณาของเราจะแสดงผลในแต่ละครั้ง มีหลายอย่างมาเกี่ยวข้องด้วยกัน

Scroll to top