Ad Extensions

Ad Extensions มีไว้เพื่ออะไร

ทำหน้าเพิ่มส่วนขยายโฆษณา ทำให้เรามีพื้นที่โฆษณาเพิ่มขึ้น ทำให้โฆษณาของเราโดดเด่น เห็นชัด น่าดู น่าคลิก กว่าเจ้าอื่น จุดนี้จะทำให้เราได้เปรียบเทียบอย่างมาก เพราะมีโอกาสที่ลูกค้าจะคลิกโฆษณาของเราสูง ทำให้ CTR หรืออัตราการคลิกเพิ่ม (Click Through Rate)

Scroll to top