โฆษณาไม่แสดงผล

โฆษณาไม่แสดงผลใน Google Search

สิ่งที่เราจะรู้ว่าได้โฆษณาที่เราทำกำลังทำงานอยู่หรือไม่ คือ เข้าไปเช็คดูในระบบของ Google Ads ให้ไปดูตัวเลข Impression ถ้าตัวเลขมันเพิ่มขึ้น แสดงว่าโฆษณาของเรากำลังทำงานอยู่ และก็แสดงคนกำลังเห็นโฆษณาของเราด้วย หรือจะเข้าไปเช็คในเครื่องมือที่ชื่อว่า “Ad Preview and Diagnosis Tool” ใน Google Ads

Scroll to top