อุทรณ์โฆษณา

6 วิธีติดตามดูสถานะการยื่นอุทรณ์

เป็นเรื่องปกติมากๆ ถ้าเราทำโฆษณาแล้วมีบาง Campaign หรือ Ad group ไม่ผ่าน เพราะผิดหรือไม่สอดคล้องกับนโยบายโฆษณา Google เพราะมีระบบที่ใช้ AI รีวิวโฆษณาก่อนที่ได้จะปล่อยออกไปให้ user ได้เห็น

Scroll to top