การสร้างแคมเปญ

โครงสร้างโฆษณา Google

โครงสร้างโฆษณา Google มีอยู่ 3 ระดับ คือ Account Level, Campaign Level และ Ad Group Level ทั้ง 3 ระดับจะมีความสัมพันธ์กัน เพราะแต่ละดับ เราจำเป็นต้องใส่ค่าต่างๆ ที่จำเป็น เช่น กลุ่มเป้าหมาย, งบประมาณ พื้นที่โฆษณา ส่วนขยายโฆษณา (ad extension)

Scroll to top