โฆษณาไม่แสดงผลใน Google Search

Ads ไม่แสดงผลในการค้นหาบน Google Search
โฆษณาไม่แสดงผลใน Google Search เกิดจากสาเหตุอะไร? สิ่งที่เราจะรู้ว่าได้โฆษณาที่เราทำกำลังทำงานอยู่หรือไม่ คือ เข้าไปเช็คดูในระบบของ Google Ads ให้ไปดูตัวเลข Impression ถ้าตัวเลขมันเพิ่มขึ้น แสดงว่าโฆษณาของเรากำลังทำงานอยู่ และก็แสดงคนกำลังเห็นโฆษณาของเราด้วย หรือจะเข้าไปเช็คในเครื่องมือที่ชื่อว่า “Ad Preview and Diagnosis Tool” ใน Google Ads   เช็คโฆษณาแสดงผลหรือไม่ บน Google Search ภาพการใช้เครื่อง Ad Preview and Diagnosis Tool   สาเหตุที่เราไม่เห็นโฆษณาตอนที่เราทำการค้นหาใน Google Search ก็พอจะสรุปได้ตามนี้
  1. Location Targeting (พื้นที่โฆษณา) ถ้าเรานอกพื้นที่โฆษณาที่กำหนดไว้ ถ้าเรากำหนดว่าให้เฉพาะคนใน “กรุงเทพฯ” เห็นโฆษณาเท่านั้น ถ้าเราอยู่เชียงใหม่เราจะไม่เห็น ถึงแม้ว่าจะ Search ใน Google
  2. Repeatedly Searching for Your Own Ad (ค้นหาซ้ำแล้วซ้ำเล่า) ถ้าคุณกำลังพยายามค้นหาโฆษณาของเองแบบซ้ำแล้วซ้ำเล่า ขอให้หยุดทันที เพราะไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องเลย อาจจะหาเจอ แต่ไม่คลิก พอจะทำให้เสียเงินโฆษณา แต่ระบบของ Google จะคิดว่า เมื่อคุณ Search หาโฆษณาเจอแล้วไม่คลิก ก็แสดงว่าโฆษณานั้นไม่น่าสนใจและไม่ดึงดูดพอที่จะให้คลิก ผลคือ โฆษณาของจะมีคะแนนคุณภาพที่ต่ำลงเรื่อยๆ ผลสุดท้ายโฆษณาจะไม่แสดงผล และระบบ Google จะเลือกโฆษณาของคนอื่นมาแทน
  3. Ad Scheduling (กำหนดวันเวลาการแสดงผลโฆษณา) เราอาจจะไม่เจอโฆษณาของตัวเอง ถ้าเรากำหนดวันและเวลาในการให้โฆษณาแสดงผลตามที่เราต้องการ
  4. Ad Under Review or Disapproved (รออนุมัติให้ผ่าน) ถ้าหาไม่เจอ อันนี้ก็จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่ง คือ โฆษณาจะอยู่ขั้นตอนการตรวจสอบว่าถูกต้องตามนโยบายของ Google Ads หรือไม่ ทุกวันนี้ ผมว่าได้รับการอนุมัติเร็วขึ้นมากเลย ทำตอนเช้า ไม่ถึงเที่ยง โฆษณาก็ run ได้แล้ว
  5. Billing (จ่ายเงินหรือยัง) ทุกวันนี้ Google เขี้ยวนะครับ ถ้าไม่จ่าย โฆษณาก็ไม่เดิน ฉะนั้น จ่ายซะ จะได้จบๆ
  6. Depleted or Limited Budget (งบโฆษณาไม่พอ)  ถ้างบโฆษณาระหว่างวันหรือในเดือนนั้นไม่พอ Google จะไม่ปล่อยโฆษณาให้แสดงผล ฉะนั้น ต้องคอยเช็คเป็นระยะๆ ว่า เรามีเงินในบัตรพอไหม เพราะถ้าโฆษณาไม่แสดงก็เท่ากับเรากำลังสูญเสียโอกาสการขายไปเช่นกัน
  วิธีการเช็คโฆษณาว่ากำลังทำงานหรือไม่บนการทำโฆษณา Google Search Ads  
ข้อสังเกต: ถ้าต้องการดูว่าโฆษณา Google Search Ads ทำงานอยู่หรือไม่ ให้ใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า  “Ad Preview and Diagnosis Tool” ใน Google Ads เท่านั้น ไม่แนะให้ค้นหาแบบตรงๆ เพราะมีผลต่อ Quality Score และอันดับโฆษณาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
บทความแนะนำ Ad Extensions เพื่อ?

จดโดเมน เช่าโฮสติ้ง (มีส่วนลด)

โฆษณาไม่แสดงผลใน Google Search
ขอบคุณที่แชร์ครับ
Scroll to top