วิธีดูว่าโฆษณาทำงานไหม

วิธีดูว่าโฆษณาทำงานไหม การทำโฆษณา Google Ads

วิธีดูว่าโฆษณาทำงานไหม รวมถึงต้องดูสถานะของ Ad Extensions

หลังจากที่เราได้สร้างแคมเปญโฆษณาขึ้นและตั้งค่าของ Ad Extensions เราต้องรู้ว่าสถานะการโฆษณาของเราผ่านหรือไม่ ในแถบ “Status” Google Ads Status การทำโฆษณา Google Ads ในระบบหลังบ้านของ Google Ads ให้ทำตามนี้
 1. Log in เข้าบัญชีโฆษณา
 2. คลิกที่ Ads & Extensions จากแท๊ปเมนูด้านซ้ายมือ
 3. จากนั้นให้ดูในคอลัมน์ “Status” ถ้าเอา mouse ไปชี้ จะมีกรอบข้อความอธิบายขึ้นมา
Ads & Extensions การทำโฆษณา Google Ads   ถ้าหาต้องการเข้าดูรายละเอียดเกี่ยวกับ Policy ของสถานะโฆษรา ให้ไปที่
 1. แทบ “column” (สามแถบ)
 2. คลิกแล้วไปที่ Modify columns
 3. คลิกAttributes
 4. เอาเม้าส์ชี้ที่ Policy details และคลิก Apply จะได้หน้าตามรูป จะมีการอธิบายเกี่ยวกับการอนุมัติว่าโฆษณาแบบไหนถึงจะผ่านอนุมัติ
Ads Policy การทำโฆษณา Google Ads   แต่ละสถานะมีความหมายอย่างไรบ้าง เราจะเห็นสถานะทั้ง 2 แบบ ก่อนที่โฆษณาและ extension มีสิทธิได้โฆษณา (eligible) และหลังจากได้รับการรีวิว
 • อย่างแรกเลยโฆษณาจะมีสถานะแบบ “Under review” หมายถึง ระบบกำลังตรวจเช็คดูว่าโฆษณาของเราเป็นไปตามนโยบายของ Google Ads หรือไม่ ในขั้นตอนนี้ โฆษณาของเรา จะยังไม่ถูกปล่อยให้กับ user ได้เห็น ต้องรอก่อน
หลังจากที่โฆษณาถูกตรวจสอบแล้ว โฆษณาเราจะ run ได้ และมีสถานะต่างๆ ดังต่อไปนี้
 • Eligible หมายถึง โฆษณาสอดคล้องกับนโยบายของ Google Ads ระบบจะปล่อยโฆษณาไปยัง user
 • Eligible (limited) หมายถึง โฆษณา run ได้ แต่จะไม่ได้เต็มที่ เพราะโฆษณามีบางอย่างที่ขัดกับนโยบายของ Google Ads เช่น เครื่องหมายการค้า หรือ เนื้อหาโฆษณาเกี่ยวกับการพนัน
 • Eligible (limited all locations) โฆษณาไม่สามารถ run ได้ในทุกพื้นที่ที่เราเลือกไว้ เพราะขัดกับนโยบายโฆษณาของ Google Ads และการเลือกกลุ่มเป้าหมาย
 • Serving หมายถึง โฆษณาวีดีโอสามารถ run ได้ใน Youtube
  หลังจากที่ได้รับการอนุมัติแล้ว Ad Extensions ก็สามารถ run ได้ ถ้ามีสถานะแบบนี้
 • Approved หมายถึง ได้ทำถูกต้อง สอดคล้องตามนโยบายโฆษณา Google Ads และ user สามารถเห็นโฆษณาของเราได้
 • Approved (limited) extensions หรือ ส่วนขยายโฆษณา run ได้ แต่จะไม่ได้ทุกที่ เพราะมีบางอย่างที่ขัดกับนโยบายโฆษณา Google Ads เช่น เครื่องหมายการค้า หรือ เนื้อหาโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับการพนัน
  และหลังจากที่โฆษณาถูกตรวจสอบแล้ว แต่โฆษณาไม่สามารถ run ได้ น่าจะเกิดจากปัจจัยพวกนี้
 • Disapproved หมายถึง โฆษณาสามารถ run ได้ เพราะเนื้อหา หรือ เป้าหมายปลายทางของโฆษณาขัดกับนโยบายของ Google Ads
 • Not eligible หมายถึง โฆษณาไม่ทำงาน อาจจะเนื่องจาก มีการหยุดชั่วขณะ การลบออก สิ้นสุดระยะเวลาโฆษณา หรือ โดนระงับ หรือ Ad group ถูกหยุด ลบออก หรือ สร้างโฆษณาไม่สำเร็จ

จดโดเมน เช่าโฮสติ้ง (มีส่วนลด)

วิธีดูว่าโฆษณาทำงานไหม
ขอบคุณที่แชร์ครับ
Scroll to top