Ad Rank สำคัญอย่างไร ในโฆษณา

Ad Rank สำคัญอย่างไร | โฆษณา Google Ads
Ad Rank สำคัญอย่างไร สำหรับคนที่ทำโฆษณาใน Google ต้องให้ความสำคัญกับเจ้าตัวนี้ให้มากๆ นะครับ เพราะมันหมายถึง ความสามารถของโฆษณาที่จะชนะการประมูล เพื่อแสดงโฆษณาในหน้า Google  ซึ่งการที่โฆษณาของเราจะแสดงผลในแต่ละครั้ง มีหลายอย่างมาเกี่ยวข้องด้วยกัน องค์ประกอบของสำคัญ Ad Rank = Quality Score x Maximum Bidding (CPC) และยังรวมถึงการทำ Ad Extension จะมีผลต่ออันดันโฆษณาด้วย   ปัจจัยที่นำมาคำนวณเพื่อให้ได้ Ad Rank ที่มีคุณภาพ ประกอบด้วย
 • CTR (Click-through rate) CTR คือจำนวนคลิกที่โฆษณาได้รับหารด้วยจำนวนครั้งที่โฆษณาปรากฏ หรือก็คือ คลิก ÷ การแสดงผล = CTR เช่น หากคุณได้รับคลิก 5 ครั้งและมีการแสดงผล 100 ครั้ง CTR จะเท่ากับ 5%
 • Ad Relevance คือ ความเกี่ยวเนื่องหรือความสัมพันธ์กันระหว่าง keyword, ข้อความโฆษณาและเว็บไซต์ เช่น ร้านขายรองเท้าวิ่งใช้คำหลัก “ขายรองเท้าวิ่ง” ข้อความโฆษณาที่เขียนก็ต้องมีคำว่า “ขายรองเท้าวิ่ง” และเมื่อเวลาลูกค้าคลิกที่โฆษณาก็จะพามาหน้าเว็บไซต์ที่ขายรองเท้าวิ่ง
 • Landing Page Experience คือ ก็เหมือนกับหน้าร้านเรา ถ้าลูกค้าคลิกที่โฆษณาแล้วพามาที่หน้าร้านเจอสินค้าที่อยากซื้อทันที สะอาด เรียบร้อย เข้าใจง่าย มีรายละเอียดสินค้า การจ่ายเงิน การส่งสินค้าครบถ้วน หน้าเว็บไซต์โหลดเร็ว สิ่งนี้จะะมีผลประสบการณ์ที่ดีของ Landing Page ท้ายสุด ลูกค้าจะตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการได้ง่ายมากขึ้น
 • Maximum Bid เมื่อเราตั้งค่าประมูลสูงสุด หรือ Max CPC หมายความว่า เรายินดีจะจ่ายต่อคลิกด้วยจำนวนเงินเท่านี้นะ ถ้าเกินกว่าที่กำหนดไว้ ไม่เอานะ
 • Ad Extensions และ Formats พวกนี้เป็นส่วนเพิ่มเติม แต่มีผลต่ออันดับโฆษณาเป็นอย่างมาก เพราะมันจะทำให้โฆษณาเราโดดเด่น ได้พื้นที่โฆษณามากกว่าคู่แข่ง แนะนำว่าถ้าทำโฆษณา ขอให้ทำทุกครั้ง รับรองคุ้มแน่นอน
 • Context of the user’s search หรือ พฤติกรรมของ User หมายถึง เมื่อใดที่มีการคำนวนอันดับโฆษณา ระบบโฆษณา Google จะพุ่งตรงไปที่ keyword เวลา สถานที่ ของ user ที่ทำการค้นหา ณ เวลานั้น รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ด้วย
 
Ad Rank สำคัญอย่างไร? เมื่อมีการคำนวณ Ad Rank ในแต่ละครั้ง โฆษณาของเรากำลังแข่งขันกับเจ้าอื่นและมีโอกาสแสดงผล หมายความว่า โฆษณาของเราจะมีโอกาสขึ้นลงอยู่เสมอ
Ad Rank สำคัญอย่างไร-CPC | โฆษณา Google Ads Search แต่ละครั้งของ user จะมีความแตกต่างกัน และมีผลปัจจัยที่ทำให้อันดับโฆษณามีความแตกต่างกันในแต่ละครั้ง ในหลายครั้งที่ Bidding สูงๆ ก็ได้อันดับสูงๆ เช่นกัน แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า ถ้าเราโยนใส่ค่า bidding สูงๆ แล้ว เราจะชนะเสนอไป เพราะ Ad Rank ยังมีปัจจัยของ Quality Score เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย รายละเอียดปลีกย่อยที่มีผลต่ออันดับโฆษณา
 • คุณภาพของโฆษณา (Ad Quality): ถ้าโฆษณามีคุณภาพ user จะได้รับประสบการณ์ที่ดี ถ้าโฆษณาคุณภาพต่ำ จะทำให้ค่าคลิกสูงและโฆษณาจะแสดงผลน้อยหรืออาจะไม่แสดงผลเลย
 • ตำแหน่งหรืออันดับโฆษณา (Ad Position) โฆษณาที่ได้แสดงผลในการค้นหามีข้อได้เปรียบกว่าพวกโฆษณาที่อยู่อันดับต่ำๆ เพราะโดยปกติ user มักจะเห็นและคลิกโฆษณาที่อยู่อันดับบนๆ
 • สภาพแวดล้อมต่างๆ ของ user มีผลต่อโฆษณา เช่น สถานที่ (จังหวัด,ประเทศ) อุปกรณ์ที่ใช้ (โทรศัพท์มือถือ,คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ) ยกตัวอย่าเช่น พฤติกรรมของ user ส่วนใหญ่ทุกวันนี้จะเน้นการใช้โทรศัพท์มือถือเป็นหลัก โฆษณาก็จะไปแสดงในมือถือมากกว่าคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
 • หัวข้อและธรรมชาติของการค้นหา สิ่งเหล่านี้เป็นตัวแปรในการค้นหาของ user ด้วยเช่นกัน
 •  การประมูลที่เกี่ยวข้อง (Related Auctions) จะมีผลต่อเกณฑ์การประมูลของ Ad Rank ด้วย เช่น  car insurance ถ้ามีคนค้นหาคำว่า “auto insurance” หรือ “collision insurance” การประมูลในระบบก็จะเกิดขึ้นเพื่อแสดงผลโฆษณา
Ad Rank เป็นส่วนสำคัญอย่างมากที่จะบอกได้ว่าโฆษณาประสบผลสำเร็จหรือไม่ ถ้าโฆษณาของเราแสดงผลในอันดับต้นๆ ก็มีโอกาสที่คนจะมาคลิก และทำให้เกิดการขายซื้อสินค้าหรือบริการได้ มันเป็นตัวบอกว่ามันจะอยู่ในผลกาค้นหาและรวมถึงค่าคลิก CPC ด้วย เพียงการเปลี่ยนแปลงนิดเดียว อาจจะหมายถึงการที่คนได้เห็นโฆษณาของเรามากขึ้น และจะทำให้เรามีรายได้จากการขายมากขึ้นในท้ายที่สุด
ง่ายๆ คือ ใครได้คะแนนสูงสุด จะได้ตำแหน่งโฆษณาอันดับต้นๆ ส่วนคนที่ได้คะแนนอันดับรองลงมา ก็จะอยู่อันดับสอง
ถ้ายิ่งได้ Ad Rank ดีๆ เราก็จะถูกค้นหาจาก user ได้ง่าย ทั้งในสินค้าและบริการ เพราะโฆษณาเราได้อัตราการคลิกผ่าน หรือ Click Through Rat (CTR) ที่สูง ยิ่งถ้าได้ CTR สูงโฆษณาเราก็จะแสดงบ่อย และค่าโฆษณาก็จะถูกลงด้วย   Ad Rank สำคัญอย่างไร-2 | โฆษณา Google Ads ภาพตัวอย่าง การค้นหาและแสดงอันดับโฆษณาใน Google ใครที่ได้ Ad Rank ดีกว่าก็จะอยู่ในอันดับต้นๆ ของการค้นหา   เกี่ยวกับ Ad Position หรือ ตำแหน่งของโฆษณาใน Google  เป็นการจัดอันดับของโฆษณา หากใครชนะการประมูลว่าใครจะได้อยู่อันดับที่เท่าไหร่ ระบบ Google Ads จัดอันดับโฆษณาจากการประมูลทุกครั้ง ตัว Ad Rank จะเป็นตัวกำหนดตำแหน่งของโฆษณาว่าจะอยู่บนหรือล่าง และเป็นตัวกำหนดว่าโฆษณาของคุณจะมีสิทธิได้แสดงผลในการค้นหาหรือเปล่า การจะทำให้ Ad Position มีตำแหน่งดีๆ ต้องทำยังไง คือ ต้องทำโฆษณา Goole Search Ads อย่างต่อเนื่อง คนทำโฆษณาเองก็ต้องปรับปรุงแคมเปญอย่างต่อเนื่อง keyword ไหน มี performance ดีก็เติมเงินเข้าไปเพื่อให้ได้ coversion ที่มากขึ้น keyword ไหน ไม่ทำงานก็ตัดออกไป หรือ จะเป็นการคัดเลือกเอาเฉพาะ keyword ที่มี performance ดี แล้วเอามาทำแคมเปญโฆษณาใหม่ก็ได้ เกี่ยวกับ Ad Position ในการทำโฆษณา Google Search Ads

จดโดเมน เช่าโฮสติ้ง (มีส่วนลด)

Ad Rank สำคัญอย่างไร ในโฆษณา
ขอบคุณที่แชร์ครับ
Scroll to top