Uncategorized

แบบไหนดี Responsive vs Expanded Ads

ข้อได้เปรียบของ Responsive Search Ad จะมีความยืดหยุ่นมากขึ้น ปรับข้อความสั้น-ยาวได้ตามอุปกรณ์นั้นๆ คล้ายๆ กับการทำงานของ Responsive Display Ads ถ้าจอคอมก็จะแสดงได้เยอะ แต่ถ้าเป็นมือถือก็จะปรับความยาวข้อความโฆษณาให้ไม่ยาวจนเกินไป

Scroll to top